Hva vi alle burde vite for å få til vinn-vinn kommunikasjon

20140526-114218-2
Har du opplevd dette?
«Du sa at …»
« Nei, det gjorde jeg ikke.»
«Jo da, det gjorde du.»
«Nei, du husker feil!»
«Tull. Jeg hørte godt hva du sa.» osv.

Du innser kanskje at denne samtalen er på vei til å utvikle seg til en krangel? Jeg har opplevd det mange ganger. Det har nok du også.
Hva handler det om? Jo, de to personene i denne samtalen tror begge at det er de SJØL som har forstått rett, det den andre sa. De tror begge at sitter på den hele og fulle sannhet. De innser ikke at det de har oppfattet hva den andre sa, er ikke selve SANNHETEN. Men deres EGEN oppfatning, eller tolkning. Det som skjedde var følgende: Jeg hørte hva du sa. Deretter så FORTOLKET jeg deg. Altså to ting skjedde: Det jeg hørte deg si. Samtidig som jeg la på min egen fortolkning av hva du sa. Jeg tolket det du sa inn i MIN egen forståelse. Det du sa fikk dermed et annet innhold hos den andre, enn det du sjøl hadde ment. Du blir irritert over at jeg ikke oppfattet hva du mente å si. Og du registerer også at jeg har forstått det du mente, på MIN måte. Alt dette skjer ubevisst mens vi snakker eller kommuniserer.
Vi oppfatter alle virkeligheten på vår egen måte
Hver og en av oss oppfatter nemlig virkeligheten eller fakta på vår egen måte. Mange av oss vet ikke at vi hele tiden fortolker det vi hører, inn i vår egen forståelsesramme. Derfor havner vi lett i diskusjoner eller krangler om hvordan ting er eller ikke er. Begge tror de forvalter den ENE sannheten. I virkeligheten forvalter vi hver våre sannheter. Vi blir raskt stående i stampe når vi holder på sånn.

Vi tolker og konkluderer så altfor fort
En gang møtte jeg min venn Michael på gata. Jeg stoppet og ville slå av en prat med han. Han gikk forbi og så dyster ut, og svarte bare med “hei!”. Jeg konkluderte med at han sikkert var sur på meg. Jeg begynte til og med å finne ut hva han kunne være sur for. Jeg måtte etterpå spørre meg selv: ANTAR jeg at han er sur på meg? Eller er han det I virkeligheten? Vinn-vinn kommunikasjon Vi tolker og konkluderer ofte så altfor fort. Han var sånn, det betydde det. Kjenner du deg igjen? Det gjør jeg. Sånn skaper vi unødige misforståelser.

Hva skal vi da gjøre da?
Jeg må finne ut hva du legger i det du sier. FØR jeg begynner å fortolke deg. Det kan jeg gjøre enkelt med å spørre, hva du mener. Jeg spurte Michael neste gang hvorfor han bare gikk forbi. Svaret hans var at han den dagen hadde fått en alvorlig beskjed på jobben. Det hadde rett og slett ingenting med meg å gjøre. Det var bare min antakelse. Jeg skilte ikke mellom min egen fortolkning av hvordan Michael var da jeg møtte han. Og det som kunne ha skjedd han, som gjorde at han var dyster.
Jeg må skjekke ut med mine medmennesker, hva de mener med det de sier eller gjør. Ikke bare fortolke og skape meg mine egne antakelser om den andre. Hvis jeg ikke gjør det, så kan det føre helt galt avsted. Og forkludre kommunikasjonen vår.
Jeg må lære å skille mellom fakta og min egen fortolkning.
Jeg må øve på å gjenkjenne min egen subjektivitet. Når jeg erkjenner at jeg har min egen tolkning av virkeligheten, så blir det enklere å erkjenne at jeg ikke alltid sitter på den hele og fulle sannheten selv. Etterhvert vil jeg også erkjenne at det er ulike måter å oppfatte ting på. Når jeg har innarbeidd denne vanen, så vil det bli mer ro i min kommunikasjon med andre. Mindre misforståelser og krangel.
Blogg 18.6-15
Hva gjør vi for at det skal bli en vinn-vinn kommunikasjon?
Vi er ikke født med en vinn-vinn kommunikasjon. Vi må øve oss for å få det til. Legg merke til andres ansiktsuttrykk, blikk, kroppsholdning, formuleringer, tonefall, osv, . Legg så merke til hvordan du tolker signalene de uttrykker.
Øv deg på å skille mellom hva som er nøytrale fakta, dvs. det du kan observere direkte med sansene dine, og hva som er dine personlige tolkninger og konklusjoner.
Eksempel:
Sanseinntrykk: «Jeg ser at han er dyster og vil ikke snakke med meg. Han bare haster forbi, med et enkelt, hei.”
Tolkning: «Han er sur på meg»
Å få til vinn-vinn kommunikasjon er en livslang læring.
Jeg holder på å utvikle nettkurs om å ta vare på og integrere de gode mellommenneskelige verdiene som eksisterer i vår kultur. I kurset vil du få verktøy til å finne den livgivende retningen i livet. Og å integrere den den universelle kunnen om menneske og natur.
Gå på høyre siden her. Og legg igjen navn og e-mail adresse. Så vil du få mer informasjon om det etterhvert.
Varme hilsner fra Jorunn ☺
PS: DEL gjerne denne bloggen, hvis du kjenner noen som kunne trengt det.

Comments

Kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>