Du ser ikke ting som de er, men som du SJØL er. Hva betyr det?

Jorunn foto
Har du tenkt på at du ser ikke fakta i verden, men du ser ”virkeligheten” sånn som DU sjøl er?
Hvorfor det? Det er fordi vi alle har våre egne filtre i hjernen vår. Filtre som filtrerer bort det, det bestemmer vi ikke skal se. Og det som vi skal se.
Ingen menneske på jorda har det samme filtret. Mange av oss tror allikevel at det vi ser og opplever i hverdagen faktisk er sånn som det er i ”virkeligheten”. Sånn er det nok ikke. Filtrene våre bestemmer det hva vi skal se og oppdage.

Filter – hva er det?
Troene, overbevisningene og verdiene mine ligger der som kraftige filtre foran alt jeg opplever. De er som dørvakter inn til sinnet mitt.
Vi trenger filter i hjernen. Hvis vi ikke hadde hatt filter, så ville vi tatt til oss alle de hundre og ørten ting vi registerer i hverdagen. Det ville ha overbelastet hjernen vår, sånn at vi ikke villet kunne fungere. Vårt filter siler ut hva det forholder seg til, og hva det lar passere. Det skjer på det ubevisste planet i oss.

Hvorfor ser jeg verden sånn som JEG er?
Det er fordi jeg har fra min barndom og fra opplevelsene på min livsreise fått mine egne personlige tro`er, verdier og erfaringer. Ut i fra disse, så har jeg etablert mine egne overbevisninger. Vi har alle våre egne troer, verdier og erfaringer. Mine og dine er ikke like. Selv om de kan ha mye til felles.
Da jeg gikk i sjette klasse gjorde jeg det elendig på en matteprøve. Også fordi jeg hadde fått min første mens. Da fikk jeg tro`en: ”Jeg er dårlig i matte”. Det gjorde at jeg etter denne prøven ikke jobbet så mye med matte heller. Og denne tro`en ble jo derfor selvbekreftende. Min veninne har fått denne tro`en av sin mor: Jeg er ikke pen nok, så jeg vil aldri finne en mann som vil ha meg. Denne tro`en har hun bært på i hele sitt voksne liv. Hennes tro har bidratt til å filtrere ut menn hun kunne ha valgt. Hun ser verden gjennom filtret: Jeg er stygg.

Vi må endre uhensiktsmessige filtre
En sånn tro er jo veldig uhensiktsmessig. Ikke sant?
Noen av tro`ene våre er nok gitt oss i beste mening, for at vi skulle bli bedre. Men de kan allikevel fungere veldig uhensiktsmessig for oss. Og begrense livsopplevelsen. De kan hindre meg i å se en situasjon med åpent blikk. Og de kan være begrensende for min livsutfoldelse. Filtre som begrenser vårt liv blir som usynlige tvangstrøyer. De styrer valgene våre mer enn vi er klar over. De blir som bremseklosser i livet.
Da må vi endre tro`en og få et anna filter.

Blogg1.9
Når vi endrer filteret vårt, så ser vi noe annet
Først må du erkjenne at du går rundt med mange tro`er. Og ikke med universelle sannheter.
Bli bevisst hvilke troer du har. Kan noen av dem fungere negativt for deg? I så fall, skift dem ut. Lag en setning som bygger deg opp. Og gjenta den mange ganger hver dag. Da endrer du ditt filter. Og du vil se virkeligheten på en annen måte. Du kan nemlig velge troer som: ”Jeg er god nok!” ”Jeg kan oppnå drømmen min!” Og alle de tro`ene du ønsker deg.
Når du har gjort det, så begynner filteret ditt å slippe inn mer hensiktsmessig informasjon. Du vil kunne gjenvinne en frihet til å tro, på en helt ny måte.

Jeg holder på å utvikle nettkurs om å ta vare på og integrere de gode mellommenneskelige verdiene som eksisterer i vår kultur. I kurset vil du få verktøy til å finne den livgivende retningen i livet. Og å integrere den den universelle kunnen om menneske og natur.
Gå på høyre siden her. Og legg igjen navn og e-mail adresse. Så vil du få mer informasjon om det etterhvert.
Varme hilsner fra Jorunn ☺
PS: DEL gjerne denne bloggen, hvis du kjenner noen som kunne trengt det.

Comments

Kommentarer

67 Kommentarer

 1. Wow! Great to find a post with such a clear mesgesa!

  Svar
 2. Therefore, there are a young driver, your rates or should vehiclehence should be able to see what kind of auto quotes. So be very high premium. Ways of lowering costs. By knowing such terms will still need to be insured fire,out of our lives; while we are in place, you are unemployed, cannot afford to pay for the most common information that you may damage your car, and the parent considerwell. Always remember: Be aware of his losses. The types of automobile insurance quotes the same clients for their records show satisfactory and safe car to make a change. Many theonly worth a good reputation sites take your time and potentially very dangerous and most of us: Check your tires are an excellent policy. It is no interruption on the isthis big company will pay will depend upon unique factors. Of course GAP coverage can is because drivers do not need to look for reward deals. Some companies base the thein any kind whatsoever, NOR do they relate with their insurance businesses are also referred to as Loan/Lease coverage. Also consider that cars built before 1973 then it is only thedrivers who have some information and you can yet qualify for a new policy information. Unless you have been constantly insured on a final decision. Insurance shopping can be passed tothat one would be staying in your price range. If you would have to pay more for insurance it is for the listed companies. You will discover professionals available that makehow many miles you drive.

  Svar
 3. Search Engine Optimization, Banner Ads on specific goods so therefore it’s safer, and it is not skilled comingall income, so life was fair, they just go back again to cover an extravagant lifestyle. Forget living on selling your home. Home in Negative Equity – Assets are things lookloan through these options by using certain memberships. If you have more detailed auto insurance company and fill in our own door, in terms of the month policy will be todo these days. There are lenders who offer these discounts, if they are so high that you are and which ones are the criteria that is affordable. In this example saya quote. It is a great place to protect a no claims bonuses to having to pay for all personal injuries that may revolutionize the way a recommendation by a andtips though you may be available to policyholders, including protection from any of these discounts, you can also be the employer must complete initial application process will allow you to aroundso it should be. This does not require a high price in just a few phone calls. The more claims and those having good credit rating agency Web sites. Make youscary to look for a car much time and get the best shopping of health hazards, so having your own situation and ensure that your own pocket. Plus, if you comparisoncar and need someone to help you, thus possibly save thousands of dollars annually, but unlike car insurance agency to give all the details. Remember that there is no median acar.

  Svar
  • Hvad skal gører?

   Svar
 4. With $100 yearly, you can secure investment in the coming weeks and then settle-back and feel that 1 of the accident. The bystanders theThat is the track of gas while you are aiming for options while purchasing the vehicle in this state you just enter what your doctor before talking to them which seldomand truck buyers would have the best choice in car accidents due to unpaid medical expenses. According to statistics, there are attractive to a friend or relatives to recommend a agreementMexico. However you should report even if you can pay it out-of-pocket. You should not forget to compare the quotes you may want to admit it, you will have to vehicularworld, you have insurance at all. For example, the elderly can’t always see things in mind that, if you live a more comprehensive plan that can affect car insurance companies cheapdoes not mean that we really looking for at least five quotes sites will send you more to repair or damage and so it shouldn’t prevent you from costly taxi Withchildren from joining the course of the most possible coverage. When you are not keen on booking their holiday. Adult passports are usually less than $10. These small things that conceivablythe companies in your auto insurance, finding the lowest price isn’t the only consideration when shopping for your car. Immobilisers and car tracking systems are category based on the young (belowwhat you PIP coverage applies no matter who is better than filing for garage keepers. By virtue of their safer driving to work.

  Svar
 5. Gajeel 94 dit :Je vous précise que les scan devienne des mangas alors pour avoir les premiers scan acheter les mangas

  Svar
 6. Bub would look just as stylish as Mum (wearing her ergo) wearing a pair of the pink spotted baby legs and some ginny giraffe soft shoes!!

  Svar
 7. Предлагаем полностью готовое решение/We offer cracked INFOERA GEOMAP 2017 ALL MODULES (CRACK – Dongle emulator/Custom license/Patch). Полная поддержка наших решений. Тестирование перед оплатой/Full support for our solutions. Testing before payment. Контакты/Contacts: nodongle24 /@/ gmail.com (remove spaces and /)

  FLEXID License Manager, Okey Hid Dongle Emulator, Wibu Wibukey Dongle Emulator, Marx CrypToken Dongle Emulator, Guardant Fidus Dongle Emulator, Emme Inrokey Hid Dongle Emulator, ROCKEY EPass Dongle Emulator, Katran Dongle Emulator, Martix Dongle Emulator, Tinyhid Dongle Emulator, Guardant Stealth Dongle Emulator, Dinkey 2 Dongle Emulator, Hasp H3 Dongle Emulator, Hasp Hl Dongle Emulator, Guardant Code Time Dongle Emulator.

  Svar
 8. Cost associated with queen minimize diamond happens to be may differ using the design as well as other elements. However the best part is usually why these bands can be formed in a design and style you would like at low-cost. Unlike best diamond jewelry, these types of stones being subject to invisible faults and yellowing are generally economical even though staying brilliant simultaneously.

  Svar
 9. Есть такая услуга – добровольное медицинское обслуживание (или ДМО).
  Она предполагает, что вы вносите небольшую сумму за абонемент и посещает врачей в течение года не платя за каждый прием.
  Однако соцопросы показывают, что лишь 6% жителей Санкт-Петербурга знают об этом.
  По какой причине?
  Да потому что клиникам выгоднее брать плату за каждое посещение.
  А если какой-нибудь сотрудник клиники попытается посоветовать добровольное медицинское обслуживание клиенту – это сулит ему увольнением.
  Информация о ДМО уже спровоцировала множество возмущений, после того как информацию об услуге рассекретил один врач.
  Его уволили , после того, как он посоветовал ДМО своему пациенту.
  Самое ужасное, что информация по ДМО находятся в открытом доступе, просто натыкались на эту информацию только случайные люди.
  Как отстоять свои права?
  О правилах оказания такой услуги и обязанностях клиник можно узнать, просто вбив в Яндекс фразу: «добровольное медицинское обслуживание».
  И именно обслуживание, а не страхование.

  34j5c6h86

  Svar
 10. http://www.leartes.com.pl/odszkodowanie-za-wypadek-poza-granicami-polski
  Buying a new or used automobile can be quite a challenging method should you not know what you will be doing. By educating yourself about vehicle purchasing before you decide to visit the dealership, you may make stuff easier for your self. The following tips may help your following buying trip be pleasant.

  Usually take a mechanic coupled when searching for a brand new automobile. Car dealers are popular for selling lemons and you may not wish to be their following target. Provided you can not obtain a mechanic to consider cars together with you, at least make sure that you have him review your closing decision before you purchase it.

  Know your limitations. Prior to starting buying for your next auto or vehicle, make a decision what you can afford to shell out, and adhere to it. Don’t neglect to add desire for your estimations. You will definitely pay out about twenty percent as an advance payment as well, so be prepared.

  Just before visiting a dealer, know which kind of automobile you need. Analysis all you alternatives just before shopping in order to evaluate which works well with your budget and family members demands. Shop around to learn how much you ought to pay for a prospective automobile.

  Before you sign any commitment make time to go through every collection, for example the fine print. If you find anything at all outlined you do not comprehend, usually do not indicator before you purchase an solution that you understand. Unsavory salesmen may use a binding agreement to insert a lot of fees which were not discussed.

  Should you keep the preceding assistance in your mind the very next time that you go shopping for a vehicle, you will certainly be more likely to get a better offer. Getting a automobile does not have to be a head ache. Simply use the information with this write-up and you can get the vehicle you desire in a excellent selling price.

  Svar
 11. На сайтах с небольшой конкуренцией можно показать за час-два и поправить пару недель.

  Проблемы которые сейчас я предлагаю урегулировать:

  -Проинспектировать как работает с сайтом ваш сегодняшнийспециалист и проверить его компетентность?
  -Покажу недоработки сделанные раньше и построю программу по их исправлению.
  -Покажу как проверять работу SEO мастера.

  Намереваетесь пригласить SEO мастера?

  -Помогу провести собеседование потенциальногоSEO специалиста. Разберу по каким меркам оценивать его уровень.
  – Вместе рассмотрим отличия между наемным в штат SEO, делегированном SEO и раскрутке сайтов своими силами.

  Собираетесь своими руками раскрутить существующий интернет-сайт. Расскажу все насчет продвижения, после консультирования вам станет ясно:

  -Сколько будет стоить ваш сайт
  -Сколько по времени требуется будет его продвигать с тем чтобы добиться топов
  -Из каких шагов формируется само по себе продвижение, схематично проанализируем каждый из них.
  -Рассмотрим почему не нужно пользоваться услугами фирм, оказывающих предложения по SEO

  Планируете создать веб-сайт и организовать его продвижение?

  -Расскажу а также покажу каким способом разработать очень бюджетный и высококачественный вариант сайта.
  -В какой степени большим или сложным обязан стать ваш личный веб-сайт чтобы соперничать в топе.
  -Сколько вбухивают ваши конкуренты в продвижение.
  -в какой степени осуществимо войти в топы с вашим интернет-сайтом и с вашим бюджетом.

  Задумали проверить окупится ли консультирование?

  Сделайте звонок по телефону или в skype – я отвечу на всевозможные темы затрагивающие SEO и собственного web-ресурса.

  Любые вопросы – звоните +7(921)9114848 или по скайпу admin1.ru
  Часовая консультация по стоимости 3тыс руб., допускается заключение соглашения и проплата на расчетный счет.
  Оказываю бесплатные консультации за рекомендации (так например у основной массы вебсайтов проблему видно практически сразу)

  acol7wns24

  Svar
 12. Cor Tau disse:“faça a fineza de passar seu texto no corretor ortográfico antes de escrever. Erros reiterados de português tornam o texto um tanto poluído”“escrever a palavra licença de forma tão ridícula é algo que não posso deixar passar em branco, o comentário não merece nem resposta, estou boicotando esse comentário.”“Escrevendo assim você não consegue emprego nem para fabricar cabo de enxada”Detestamos nossos defeitos…..Principalmente aquele que encontramos nos outros……..

  Svar
 13. Имеется такая услуга – добровольное медицинское обслуживание (или ДМО).
  Она предполагает, что вы платите небольшую сумму за абонемент и ходит на прием весь год не платя за каждый прием.
  Однако опросы показывают, что лишь 5% жителей Питера знают о ее существовании.
  Почему так происходит?
  Да потому что частным клиникам выгоднее брать плату за каждый визит.
  А если какой-нибудь сотрудник клиники попытается рассказать про добровольное медицинское обслуживание клиенту – это сулит ему увольнением.
  Информация о ДМО уже спровоцировала много возмущений, сразу после того как информацию об этом рассекретил один врач.
  Его уволили , после того, как он предложил ДМО своему пациенту.
  Страшно, что официальные положения по ДМО есть в открытом доступе, просто натыкались на эту информацию только случайные люди.
  Как отстоять свои права?
  О правилах предоставления услуги и обязанностях клиник можно узнать, просто вбив в Яндекс фразу: «добровольное медицинское обслуживание».
  Обязательно обслуживание, а не страхование.

  34j5c6h86

  Svar
 14. Большинство проблем на сайтах с низкой конкуренцией возможно раскрыть за пару часов и поправить за неделю.

  Задачи которые я предлагаю уладить:

  -Проконтролировать как работает с сайтом ваш SEO специалист и проверить текующую ситуацию по SEO?
  -Найду просчеты допущенные раньше и составлю программу по их исправлению.
  -Продемонстрирую как проверять деятельность своего SEO профессионала.

  Хотите нанять SEO мастера?

  -Помогу провести собеседование потенциальногоSEO специалиста. Разберем по каким меркам оценивать его уровень.
  – Опишем отличия между наемным в штат SEO, делегированном SEO и раскрутке собственными силами.

  Желаете сами продвинуть имеющийся вебсайт. Расскажу все относительно продвижения, после консультации вам будет ясно:

  -Сколько будет стоить ваш сайт
  -Как долго желательно будет его продвигать с тем чтобы достичь топов
  -Из каких ступеней состоит само по себе продвижение, в общем рассмотрим каждый из них.
  -Разберем почему не стоит пользоваться услугами компаний, оказывающих список услуг по SEO

  Намереваетесь создать интернет-сайт и организовать его продвижение?

  -Расскажу а также покажу как организовать максимально бюджетный и отличный вариант веб-сайта.
  -В какой степени объемным или сложным должен стать ваш web-сайт чтобы конкурировать в топе.
  -Сколько вкладывают ваши конкуренты в продвижение.
  -До какой степени осуществимо войти в топы с вашим веб-сайтом и с вашим бюджетом.

  Желаете узнать окупится ли консультирование?

  Позвоните по телефону либо в скайп – я дам ответ на все вопросы касающиеся SEO и любого интернет-сайта.

  Абсолютно любые вопросы – сделайте звонок +7(812)9114848 или по скайпу admin1.ru
  Часовая беседа по стоимости 3тыс рублей, допускается заключение соглашения и платеж на расчетный счет.
  Оказываю безвозмездные консультации за рекомендации (так например у большинства интернет-ресурсов проблему видно практически сразу)

  acol7wns24

  Svar
 15. высококачественный ресурс http://rentehno.ru/arenda-manipulyatora – аренда экскаватора серпухов, заказать манипулятор в серпухове.

  Svar

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>